OFERTA

Elektroenergetyka, roboty ziemne i betoniarskie

Realizujemy szereg usług w zakresie elektroenergetyki, pomiarów elektrycznych, robót ziemnych, betoniarskich i zbrojarskich. Mamy wieloletnie doświadczenie w branży, wymagane uprawnienia i specjalistyczny sprzęt. Zapraszamy Państwa do poznania szczegółowej oferty naszej firmy.

Usługi elektroenergetyczne

 • Linie napowietrzne NN, SN, WN – 110 kV, 220 kV
 • Linie kablowe NN, SN, WN.
 • Stacje GPZ, rozdzielnie sieciowe 110 kV.
 • Stacje Transformatorowe SN.
 • Rozdzielnice NN, SN.
 • Zasilanie placu budowy.
 • Oświetlenie zewnętrzne.
 • Uziemienie i instalacje odgromowe.
 • Sygnalizacja, automatyka, telemechanika, sterowanie.
 • Wynajem przewoźnych stacji transformatorowych o mocach od 250 kVA do 2×630 kVA.
 • Wynajem rozdzielni sieciowych SN 20 kV.
 • Instalacje słaboprądowe.
 • Sieci teletechniczne.

Pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych

W zakres usług ETEX wchodzą pomiary okresowe, kontrolne i pomontażowe instalacji oraz urządzeń elektrycznych we wszelkiego rodzaju obiektach. Realizujemy w szczególności:

 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 • Pomiary rezystancji izolacji.
 • Pomiary rezystancji uziemień ochronnych, roboczych i odgromowych.
 • Pomiary napięć rażenia i krokowych.
 • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych.
 • Próby napięciowe kabli średniego napięcia (S/N).
 • Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia.
 • Pomiary transformatorów, rozdzielni, wyłączników małej i dużej mocy, przekładników prądowych i napięciowych, odgromników i instalacji odgromowych, baterii kondensatorów.
 • Próby napięciowe i prądowe urządzeń niskiego, średniego (n/n, S/N).

Roboty ziemne i usługi sprzętowe

 • Wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe.
 • Niwelacje terenu.
 • Wymiany gruntu.
 • Stabilizacje podłoża.
 • Rekultywacje.
 • Podbudowy pod posadzki przemysłowe.
 • Osypki fundamentów.
 • Usługi sprzętowo-transportowe itp.

Roboty betoniarskie i zbrojarskie

 • Fundamenty wylewane.
 • Fundamenty prefabrykowane.

Zapraszamy do współpracy

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, prosimy o kontakt. Bardzo chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przygotujemy zindywidualizowaną ofertę współpracy.