REALIZACJE

Inwestycje zrealizowane przez firmę Etex

1. Budowa zakładu produkcyjnego 3M we Wrocławiu, ul. Kowalska: wykonanie stacji transformatorowej 1,5MW, wykonanie linii zasilającej SN 20kV Montaż RG SN

2. Budowa zakładu produkcyjnego Colgate w Świdnicy. Czas realizacji: Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie wewnętrznych linii zasilających NN 0,4kV Podłączenie złącza SN 20kV

3. Budowa Centrum Magazynowego Huty Aluminium Kęty GK Kęty SA: Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych hal magazynowych oraz budynku socjalno-biurowego

4. Budowa fabryki Sonel w Świdnicy. Czas realizacji: Wykonanie sieci zewnętrznych SN, NN Montaż stacji transformatorowej Wykonanie wewnętrznych linii zasilających SN

5. Wykonanie iluminacji Kościoła Św. Mikołaja w Brzegu.

6. Przebudowa DK-94 ul. Lotnicza we Wrocławiu: Wykonanie kablowych linii zasilających SN 20kV o łącznej długości 14.000mb

7. Wykonanie iluminacji Katedry św. Magdaleny we Wrocławiu.

8. Wykonanie iluminacji Muzeum Miejskiego Arsenał we Wrocławiu.

9. Wykonanie iluminacji budynku Wydziału Filologii UW.

10. Wykonanie iluminacji budynku Rektoratu PWT przy ul. Katedralnej we Wrocławiu.

11. Panorama Racławicka we Wrocławiu: Demontaż istniejącej rozdzielni RG NN Montaż wraz z rozruchem nowej rozdzielni RG NN typu PRISMA

12. Zakład produkcyjny Polar-Whirpool we Wrocławiu: Montaż mostu szynowego 2500A

13. Port Lotniczy Ławica: Wykonanie kablowych linii zasilających SN 6kV do zasilania znaków pionowych pasa startowego oraz dróg kołowania o łącznej długości 4km

14. Opera Wrocławska. Przedstawienie plenerowe Otello: Wykonanie zasilania tymczasowego SN 20kV Montaż stacji kontenerowej stacji transformatorowej Wykonanie linii kablowych NN 0,4kV

15. ROD Wzgórza Lgińskie w Lginiu: Wykonanie kablowych linii zasilających YAKY 4x 120 w ilości 1,5km Montaż złącz kablowych ZKW w ilości 30szt.

16. Centrum Logistyczne FM Logistic w Olszowej: Wykonanie stacji transformatorowej Wykonanie linii zasilających NN 0,4kV Montaż oraz rozruch rozdzielni NN Montaż oświetlenia hali produkcyjnej i magazynowej. Wykonanie linii kablowej SN 20 kV zasilającej zakład produkcyjny 3M ulica Kowalska we Wrocławiu Czas realizacji: 11/2008r-03/2009r Wykonanie kablowej linii zasilającej SN 20kV 2x(3x240mm2) o łącznej długości zabudowanego kabla 14500m

17. Przebudowa napowietrznej linii Lnn Bielany Wrocławskie. Czas realizacji: 12/2008r-02/2009r Wykonanie samonośnej linii Lnn 0,4kV na odcinku 1,5km

18. Wykonanie zasilania hurtowni art. mleczarskich ul. Brodzka we Wrocławiu. Czas realizacji: 01-02/2009r Przebudowa napowietrznej linii Lsn 20kV Montaż złącza SN 20kV Montaż prefabrykowanej stacji transformatorowej

19. Zakład produkcyjny 3M we Wrocławiu ul. Kowalska. Czas realizacji: 11/2008r-02/2009r Wykonanie zasilających linii kablowych SN 20kV YHAKXS 1×240/35 w ilości 15km

20. Fabryka Polar-Whirpool we Wrocławiu. Czas realizacji: 12/2008r-01/2009r Montaż mostu szynowego Siemens 1200A 100mb wraz z podłączeniem wtryskarek

21. Autostradowa obwodnica Wrocławia. Czas realizacji: 03/2009r Przebudowa napowietrznej linii SN 20kV na odcinku 0,5km

22. Plac Powstańców l. We Wrocławiu. Czas realizacji: 04/2009r Przebudowa kabla SN 20kV na odcinku 200mb

23. Modernizacja drogi gminnej w Długołęce. Czas realizacji: 04/2009r-08/2009r Przebudowa napowietrznych linii NN Przebudowa kablowych linii NN

24. Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia oraz systemu BMS w Hali Głównej Sportowo-Widowiskowej SPODEK w Katowicach. Czas realizacji: 02/09-08/09 Demontaż istniejącego oświetlenia wraz z okablowaniem Montaż nowego oświetlenia wraz z liniami zasilającymi oraz rozdzielnicami NN

25. SKY TOWER we Wrocławiu przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej. Czas realizacji: 03/2010r – 10/2011r Przebudowa sieci elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego.

26. SKY TOWER we Wrocławiu – zasilanie kable SN Czas realizacji: 08/2010r 07/2011r Wykonanie zasilających linii kablowych 20kV 2x3x240mm2 relacji GPZ Żelazna RG Skay Tower L= 1560m . Wykonanie zasilających linii kablowych 20kV 2x3x240mm2 relacji GPZ Puławskiego RG Skay Tower L = 2550m

27. Wymiana napowietrznej stacji transformatorowej oraz wykonanie kablowych linii zasilających 0,4 kV i 20 kV ulica Brodzka we Wrocławiu Czas realizacji:10/2010r – 11/2010r Wymiana istniejącej czynnej stacji transformatorowej na słupowej 20/0,4 kV-630kVA. Budowa kablowej linii SN 20 kV 3×240 mm2 wraz z budowa stanowiska słupowego końcowego L= 1400m. Przebudowa kablowych linii NN 0,4 kV L= 890 m.

28. Budowa wytwórni mas bitumicznych EUROViA we Jordanowie. Czas realizacji: 03/2010r – 07/2010 Wykonanie zasilającej linii kablowej SN 20 kV L= 450m. Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 KV. Wykonanie zasilającej sieci nn 0,4 kv L=1050m. Wykonanie oświetlenia terenu wytwórni.

29. Przebudowa drogi krajowej DK5 na odcinku Wrocław – Trzebnica Czas realizacji: 10/2009 – 08/2010r Wykonanie oświetlenia ulicznego w ilości 230 latarni.

30. Budowa sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego ulica Kazimierza Sprawiedliwego i Królowej Jadwigi w Głogowie Czas realizacji: 08-10/2010r

31. Wykonanie oświetlenia hali produkcyjnej w zakładach BOMBARDIER we Wrocławiu. Czas realizacji: 01/2011r – 02/2011r Wymiana instalacji wraz z rozdzielnicami oraz montaż opraw oświetleniowych na terenie czynnej hali produkcyjnej w ilości 400 sztuk

32. Budowa sygnalizacji świetlnej na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia Czas realizacji: 05/2011r – 07/2011r Budowa stacji transformatorowych 0,4/20 kV w ilości 2 sztuki. Wykonanie kompletnej sygnalizacji świetlnej na dwóch skrzyżowaniach AOW z drogą lokalną Ramiszów – Pawłowice.

33. Wykonanie linii kablowej SN 20kV relacji GPZ Pilczyce Stacja prostownikowa ul. Dworska we Wrocławiu. Czas realizacji: 08-11/2011r Wykonanie linii kablowej 20kV 3x240mm2 w ilości 1600mb.

34. Przebudowa i rozbudowa gospodarki osadowej i gazowo energetycznej oczyszczalni ścieków w Legnicy Czas realizacji: 05-12/2012r Wykonanie sieci zewnętrznych NN i SN. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA w obiektach.

35. Przebudowa linii WN S 170 110kV przystosowanie do + 80C wykonanie podwyższenia konstrukcji słupów.

36. Modernizacja stacji GPZ Dwory w Oświęcimiu. Czas realizacji:04-12/2012r Wykonanie fundamentów. Montaż konstrukcji. Montaż oraz podłączenie konstrukcji.

37. Wymiana izolacji linii SN L-107 rejon energetyczny Oborniki Śl. Czas realizacji: 09-12/2012r Wymiana izolatorów przelotowych w ilości 1249 sztuk. Wymiana izolatorów odciągowych w ilości 944 sztuki.

38. Budowa płaszczyzny postojowej Port Lotniczy Wrocław S.A. Czas realizacji: 06/2011r – 02/2012r Wykonanie kablowych linii zasilających SN w ilości 11500mb Wykonanie oświetlenia PPS w ilości 13 masztów L=35m

39. Budowa Symulatora Skoków Spadochronowych w Leśnicy Wielkiej Czas realizacji: 05-12/2012r Zasilanie placu budowy montaż tymczasowej stacji transformatorowej. Usunięcie kolizji z linią napowietrzną 15kV. Budowa kablowej linii zasilającej 15 kV L=900mb. Budowa kanalizacji Teletechnicznej. Wykonanie Stacji Transformatorowej.

40. Budowa napowietrznej linii SN zasilanie WMB DRAGADOS budowa drogi S-8 Walichnowa Czas realizacji: 01-02/2013r Wykonanie napowietrznej linii SN zasilającej wytwórnię mas bitumicznych w ilości 2500mb.

41. Modernizacja stacji 110kV GPZ Górka w Legnicy Czas realizacji: 04-12/2013r Wykonanie przebudowy linii napowietrznych 20kV. Wykonanie fundamentów oraz konstrukcji pod urządzenia 110 kV.

42. Przebudowa linii 20kV napowietrznej na kablowa związaną z modernizacją wrocławskiego węzła wodnego ul. Janowska we Wrocławiu. Czas realizacji: 01-04/2013r Budowa linii kablowej 20kV w ilości 1200mb Budowa stacji transformatorowej 20/0,4/630kVA zasilającej taśmociąg transportujący.

43. Przebudowa napowietrznej linii SN 20kV L-267 w miejscowości Rzeczka. Czas realizacji: 08-10/2013r Montaż stanowisk słupowych w ilości 37 sztuk Montaż przewodów typu BLX w ilości 8500mb

44. Budowa linii 20kV relacji Komorniki BASF rejon energetyczny Środa Ślaska. Czas realizacji: 10/2013r – 03/2014r Montaż dwutorowej linii kablowej 20kV zasilającej fabrykę BASF łączna ilość ułożonego kabla 1×2402 49000mb

45. Modernizacja linii LSn 20kV L-953 w miejscowości Karłów. Czas realizacji: 10-12/2013r Montaż stanowisk słupowych w ilości 20 sztuk. Montaż przewodu BLX w ilości 5610mb.

46. Modernizacja stacji 110kV GPZ Kąty Wrocławskie. Czas realizacji: 02-05/2014r Demontaż istniejących urządzeń strony pierwotnej stacji. Montaż fundamentów i konstrukcji pól zasilających i sprzęgłowych. Montaż urządzeń 110 kV. Montaż obwodów pierwotnych. Budowa kanałów kablowych wraz z odwodnieniem. Wykonanie obwodów wtórnych.

47. Modernizacja stacji 110kV GPZ Środa Śląska Czas realizacji 02-08/2014r Przebudowa linii 20kV.

48. Wymiana przewodów AFL na przewody OPGW na linii 110 kV relacji GPZ Czarna – GPZ Kalinówka. Czas realizacji: 05-06/2014r Montaż przewodów OPGW w ilości 15700mb.

49. Modernizacja napowietrznej linii SN 20 kV relacji Żurawina – Czechnica na terenie RD 54 Czas realizacji: 08-09/2014r Wymiana izolatorów w ilości 650 sztuk.

50. Wymiana izolacji linii 20 kV na terenie Kopalni Węgla Brunatnego TURÓW w Bogatyni. Czas realizacji: 10/2014r Wymiana izolatorów w ilości 1229 sztuk.

51. Budowa linii kablowej na terenie KGHM Żelazny Most zapora południowa Czas realizacji: 11-12/2014r Montaż linii kablowej 3x1x120mm2 łączna ilość ułożonego kabla 9300 m.

52. Modernizacja stacji 110 kV GPZ Żary Czas realizacji: 09-12/2014r Wykonanie fundamentów oraz montaż konstrukcji stacji 110 kV.

53. Budowa linii kablowej 110kV relacji GPZ Żary słup nr 5 linii napowietrznej kier. Bronowice. Czas realizacji: Montaż linii kablowej 3x1x630mm2 L=840m.

54. Wymiana słupa oporowa narożnego na oporowo-narożno-kablowy 110 kV w ciągu linii relacji Nasielsk Ciechanów Czas realizacji: 2 dni.

55. Wymiana przewodów AFL na przewody OPGW na linii 110 kV relacji Nasielsk – Ciechanów. Czas realizacji: 02-03/2015r Montaż przewodów OPGW w ilości 46700mb.

56. Budowa strzelnicy bojowej Biedrusko – wykonanie linii zasilających SN oraz NN w ilości 11000 m. Czas realizacji 2015/2016r

57. Modernizacja napowietrznej linii 15 kV relacji Cienin – Żelazków wymiana stanowisk słupowych w ilości 60 sztuk wraz z przewodem AfL 1x70mm. Czas realizacji 04.07.2016r

58. Budowa zasilającej linii kablowej 20 kV w miejscowości Bielawa o łącznej długości 1600 m. czas realizacji 04-05.2017r

59. Budowa zasilających linii kablowych 20 kV ul. Batorego w Wałbrzychu o łącznej długości 2600 m. czas realizacji 05-08.2017r.

60. Przebudowa kolizji linii 15kV z linią 110kV na odcinku Sulęcin – Leźnica Wielka. Czas realizacji 06-08.2017r

61. Wykonanie fundamentów studniowych czopowych linii S-212 relacji Żarów – Świebodzice w ilości 40 sztuk. Czas realizacji 2017/2018

62. Przebudowa napowietrznej linii 15kV w miejscowości Biretów w ilości 36 stanowisk wraz z przewodem BLTt. Czas realizacji 07-08.2018r

63. Przebudowa linii napowietrznych S-164, S-165 – wykonanie fundamentów słupów w ilości 4 sztuki, przygotowanie wykopów do kabli 110kV obsypanie zabezpieczenie kabli zasypanie, montaż bramek na terenie GPZ Długa. Czas realizacji 04-10.2018r

64. Przebudowa linii 110kV ul. Popowicka we Wrocławiu – ułożenie dwutorowej linii kablowej 110kV na odcinku 580m, demontaż istniejącej linii napowietrznej kolidującym z budową obiektów mieszkalnych. Czas realizacji 10.12-2018r

65. Przebudowa napowietrznej linii 20 kV relacji Obora – Szklary dolne, wymiana stanowisk słupowych w ilości 35 sztuk montaż przewodu BLTT – czas realizacji 10-11.2018r

66. Przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 20 kV w miejscowości Jerzmanice Zdrój. – wymiana stanowisk słupowych w ilości 10 sztuk. Czas realizacji 2018/2019r

67. Modernizacja linii napowietrznej 15kV relacji Cienin – Żelazków etap II. Czas realizacji 03.2019r

68. Modernizacja napowietrznej linii 110 kV relacji Żywiec – Szczyrk – montaż fundamentów prefabrykowanych posadowienie słupów kratowych w ilości 28 sztuk. Czas realizacji 02-04.2019r

69. Wykonanie kablowych linii zasilających nn na terenie JW. Skład Duninów w ilości 4,5km. Czas realizacji 04-05.2019r

70. Przebudowa odcinka linii 110 kV napowietrznej na kablową110 kV ul. Rendzińska Wrocław 0,6 km czas realizacji 03 – 08.2019r

71. Przebudowa odcinka linii 110 kV napowietrznej na kablową110 kV ZGK Leszno na odcinku 0,9 km czas realizacji 03 – 08.2020r

72. Modernizacja GPZ Żelichowo w Szczecinie wymiana rozdzielni SN 56 polowa remont budynku stacji czas realizacji 02.2020r – 03.2021r

73. Wykonanie zasilania wraz z bramką pomiarową farmy fotowoltaicznej 2 MW Złotoryja czas realizacji 09.2021r

74. Wykonanie zasilani NN, oświetlenie terenu sieć TT na terenie JW. Skład Duninów czas realizacji 01.2021r – 09.2022r

75. Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Huta Miedzi Legnica 11-12.2021r

76. Wykonanie zasilania placu budowy Elektrowni Nowa Czechnica w Siechnicach czas realizacji 11.2021r – 05.2022r

77. Wymiana rozdzielnicy 6 kV 36 polowej wykonanie tras kablowych wraz z kablami zasilającymi i odpływowymi 6 kV o łącznej długości 3500m na terenie Zakładu ZWR Polkowice KGHM Polska Miedź – czas realizacji 03.2022r – 12.2022r.

 

Zapraszamy do współpracy

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, prosimy o kontakt. Bardzo chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przygotujemy zindywidualizowaną ofertę współpracy.